Participeren

We vinden een goede samenwerking met U als ouders heel belangrijk.

De ervaring leert ons dat ouders nog intenser betrokken zijn bij het schoolgebeuren als zij de gelegenheid krijgen om mee te werken aan klasactiviteiten.

Voor dit schooljaar hebben we een overzicht gemaakt van de mogelijke activiteiten voor de lagere school, waarbij U kan meehelpen:

Zwemouder : Een groepje kinderen helpen omkleden en begeleiden in het zwembad. We zwemmen om de veertien dagen in het zwembad te Wachtebeke.
De zwemouders kunnen meerijden met de schoolbus.
Ook wie soms maar eens kan, is welkom !

leesouder
Leesouder : Met een klein groepje kinderen oefenen op vlot leren lezen.
Elke woensdag van 8u30 tot 9u worden de leerlingen van het 1e, 2e, 3e en 4e lj in groepjes verdeeld naargelang hun leestechniek.
Ook wie niet elke week kan, is welkom!

Hoekenouder : Dit noemen we meervoudige intelligentie ! Hierbij is het de bedoeling dat we de talenten van de kinderen aanspreken.
En hoe kan dit beter dan door de talenten van de ouders te ‘benutten’ om onze kinderen hiermee te verrijken. Dus als je eens wil meewerken
aan een leuke activiteit met een klein groepje kinderen (in samenwerking met een leerkracht), laat ons dan weten wat jouw ‘talenten’ zijn,
vb. koken, volksdans, klussen (fietsband repareren…), werken in de tuin, vaardig zijn met taal en poëzie, gezelschapsspellen (schaken, dammen…),
bewegen in al zijn vormen of heb jij andere talenten : vul maar aan…

Vervoerouder : Kinderen vervoeren in een straal van max. 15 km van de school. Maximum 5x per jaar maken we met de kinderen een uitstap.
Om hogere kosten te vermijden, proberen we zelf in te staan voor het vervoer. Als school hebben we hiervoor een speciale omnium verzekering afgesloten die eventuele stoffelijke schade dekt.

fietsouderFietsouder : Fietsbegeleiding bij occasionele fietsuitstappen, zoals leeruitstap, atletiekwedstrijd,
extra sporttuinouder in Stekene.

Tuinouder : Het is de bedoeling dat we onze schooltuin regelmatig onderhouden (een dagje per maand). Alleen gaat dat niet, maar vele handen maken licht werk. Hierbij rekenen we ook op grootouders. (Stelt u hen de vraag?)

De activiteiten van de kleuterschool worden regelmatig meegedeeld door de kleuterleidsters, hiervoor wordt ook regelmatig Uw medewerking gevraagd.

Voelt U zich geroepen tot een van deze taken en kunt U zich hiervoor nu en dan vrijmaken, dan kan U zich best wenden tot de directie of de klastitularis.