De lagere school

Een uitdagende en diverse leeromgeving op de lagere school

De oudste kleuters worden via een aangepast aanbod en spelenderwijs (via voorbereidend schrijven, schrijfdans…) voorbereid op het eerste leerjaar en stromen zo vlot door naar de lagere school waar ze kennismaken met een degelijke basisvorming.

We hebben in Tuimelaar 6 lagere klassen. Alle klassen zijn uitgerust met smartboards en de nieuwste didactische hulpmiddelen en een ruim aanbod aan educatief materiaal en multimediamateriaal. Er is tevens een computerklas.

Wij volgen het ZILL-leerplan van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO).

We hebben aandacht voor :

 • De totale ontplooiing van elk kind
  door het aanbieden van verschillende differentiatievormen :
  – niveaulezen
  – werken met niveaugroepen – meersporenbeleid
  – uitbreiding voor onze bollebozen (schaken en Spaans project) 
  – contract- en hoekenwerk
  – brugklaswerking (K3-L1)
 • De positieve ingesteldheid van elk kind door het werken met :
  een degelijke speelplaatswerking met gebruik van spelkoffers om ruzie en pesten op een creatieve manier aan te pakken
 • Een goede samenwerking met ouders en hulpverleners (CLB, logopedie, leerondersteuners…)
 • Een doorgedreven zorgbeleid en leerkrachten die zich voortdurend bijscholen op verschillende domeinen