Anti-pestbeleid

Als school willen wij werken aan een pestbeleid waarbij alle actoren betrokken worden (ouders, leerkrachten, directie, zorgleerkracht en leerlingen).
Omdat pesten een grote impact heeft op leerlingen nu en later, wil de school zich inzetten om pesten zo goed mogelijk te voorkomen.
Wegdenken kunnen we pesten jammer genoeg nooit, daarom willen we ook nadenken over hoe we een pestprobleem aanpakken.
Een duidelijk neergeschreven beleid zorgt ervoor dat de procedure voor iedereen duidelijk is.
Ouders, leerkrachten, maar ook leerlingen moeten weten hoe pesten wordt aangepakt.
Dat we dit als school niet goedkeuren en zeker niet aan ons willen laten voorbijgaan, willen we duidelijk stellen met een concreet ANTI-PESTBELEID.

Anti-pestbeleid