Waar staan we voor?

Een School…School

een ruimte waarin men kan leven en leren,
wonen en werken
bidden en bewegen,
waarin men kan groeien
tussen heugenis en hoop,
tussen droefheid en droom,
tussen verworvenheid en verwondering.

Een School…

een verblijfplaats, een ontmoetingsplaats,
een oversteekplaats naar de toekomst.
Een school is slechts tijdelijk,
zij duurt nauwelijks een jeugd lang,
anderen nemen haar in bezit.
Wie achterom kijkt
ziet “haar” of “zijn” school :
een vertrouwd profiel,
vriendelijk of streng,
oud of nieuw.

Een School…

Niet een groep mensen,
     maar een gemeenschap
niet een reeks vakken,
     maar een inzicht,
niet een rijtje voorschriften,
     maar een leefregel,
niet een stel tradities,
     maar een geloof.