Schoolrekening en onkosten

Alle kosten zoals drank, bijdrage maximumfactuur, tijdschriftabonnement, enz. zullen verrekend worden op de schoolrekening.
Opvang wordt eveneens verrekend, maar komt op een aparte rekening : de opvangrekening.
Deze rekeningen worden maandelijks meegegeven met uw kind.
U kan deze dan via bestendige opdracht betalen op onze schoolrekening
IBAN BE62 7370 0244 6261  Bic KREDBEBB
U krijgt wel een overzicht maar hoeft dan niet telkens naar de bank en er is geen kans dat het vergeten wordt.

De geldelijke bijdragen die aan de ouders van de leerlingen gevraagd worden zijn :

De maximumfactuur : (betaling per trimester)

 • Kleuters : € 45 (=15+15+15)
 • Lager : € 85 (= 30+30+25)

1e categorie :

 • Zwemmen : € 2,20 per beurt, zit in de maximum factuur.
 • Sporthal Stekene : Voor de leerlingen van 5e en 6e leerjaar, € 0,15 per beurt, zit in de maximumfactuur.
 • Turnkledij : de sport T-shirt is gewenst vanaf het 1e leerjaar. Deze kan aangekocht worden aan € 9.

2e categorie : sportdag, culturele activiteiten

 • Lagere school : Zitten vervat in de maximum factuur.
 • Kleuterschool : Zitten vervat in de maximum factuur.

3e categorie : schoolreis, openluchtklassen, drankjes,…

 • Bos- en zeeklassen :om de 2 jaar(+/- € 160 per kind)
 • Kabouterklassen : om de 2 jaar(+/- € 55 per kind)
 • Totaal kosten aan openluchtklassen: dit mag voor de hele basisschool maximum € 410 kosten aan de ouders
 • Studiereis/Schoolreis : tijdens of als afsluiter van het schooljaar; kosten zitten vervat in de maximum factuur,
  zowel voor het lager als voor de kleuters