Het schoolbestuur

  • Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot de Scholengemeenschap H. Kruis van Stekene.

Logo SGS header

VZW Parochiaal Schoolcomité H. Kruis
Bormtestraat 126
9190 Stekene

Voorzitter
Eric Audenaert
Molenbergstraat 78,
9190  Stekene
Tel. 03/779 55 31

  • Vertegenwoordigers voor onze school :

Stefaan De Vleeschauwer
Kerkstraat 14A
9190 Stekene
Tel. 03/789 91 13

Ingo Sterck
Merlanstraat 3A
9190 Stekene
Tel. 0483/ 66 20 55