De kleuterschool

In Tuimelaar hebben we 4 kleuterklassen :

JK Ieniemini’s
Nijntje bal
JK Nijntjes
Klaspop K2
Pimpernelklas
Kikkerklas
Kikkerklas

 

– Jongste kleuters Ieniemini’s (menggroep peuters + 1e kleuterklas)
– Jongste kleuters Nijntjes (menggroep peuters + 1e kleuterklas)
– Pimpernelklas (2e kleuterklas)
– Kikkerklas (3e kleuterklas)

Visie menggroep peuters – 1e kleuterklas
Waarom doen we dit?

We willen het doorschuiven van kleuters in de loop van het schooljaar vermijden, we geloven echt dat groot en klein heel wat van elkaar kunnen leren en de klassen blijven evenwichtig in leerlingenaantal.

Deze vorm van klasindeling biedt heel wat voordelen :

 • Kinderen leren evenveel, misschien zelfs meer van elkaar dan van de leerkracht. Ze kijken de kunst af van hun klasgenootjes : hoe die spelen en vragen durven stellen, hoe ze schilderen en welke bouwconstructies effectief zijn.
  Kleuters leren door imitatie, zien en kijken :
  -> jongsten van de oudsten
  -> oudsten stellen voorleefgedrag.
 • Als peuter in een gemengde groep krijg je er een heleboel oudere ‘broers en zussen’ bij die de handel en de wandel in de kleuterklas ‘voorleven’. De oudste kleuters tonen, zonder het te beseffen, hoe en waarmee er gespeeld kan worden, wat kan en wat niet. Ze zijn rolmodellen om het spel van de jongere kleuters te lanceren.
 • De kleuters zijn veel actiever met taal bezig door een meer verscheiden taalaanbod.
 • Er is altijd een aanbod dat bij hun niveau past, succeservaring gegarandeerd.
 • Zelfstandigheid van de kleuters groeit : ze leren van mekaar de structuren, afspraken, gewoontes, organisatie…
 • Het aanbod in de klas is rijker, meer gedifferentieerd, meer doordacht.Het is gericht op de groep, tegen het individualisme : een probleem wordt samen uitgewerkt, elkaar helpen, elkaar iets uitleggen, samen leren, solidariteit, wederzijds respect, het ervaren dat je samen iets kan…