De kleuterschool

In Tuimelaar hebben we 3 kleuterklassen :

     JK Ieniemini’s
MK De Zoembijtjes
Kikkerklas
       OK Kikkerklas

We hebben 3 kleuterklassen en 12 uur kinderverzorging.

 • De Kikkerklas van juf Severine: de oudste kleutergroep met alle kleuters die geboren zijn van januari 2016 (of vroeger) tot en met april 2017 (21 kleuters)
 • De Zoembijtjes van juf Judith en juf Anne: de middengroep met de kleuters die geboren zijn van mei 2017 tot en met maart 2018 (22 kleuters)
 • De Ieniemini’s van juf Gwendy en juf Nele: de jongste kleutergroep met de kindjes die geboren zijn van april 2018 tot en met oktober 2019 (start met 14 kleutertjes, eind schooljaar 24 kleutertjes)

Visie menggroepen
Waarom doen we dit?

We willen het doorschuiven van kleuters in de loop van het schooljaar vermijden, we geloven echt dat groot en klein heel wat van elkaar kunnen leren en de klassen blijven evenwichtig in leerlingenaantal.

Deze vorm van klasindeling biedt heel wat voordelen :

 • Kinderen leren evenveel, misschien zelfs meer van elkaar dan van de leerkracht. Ze kijken de kunst af van hun klasgenootjes : hoe die spelen en vragen durven stellen, hoe ze schilderen en welke bouwconstructies effectief zijn.
  Kleuters leren door imitatie, zien en kijken :
  -> jongsten van de oudsten
  -> oudsten stellen voorleefgedrag
 • Als peuter/kleuter in een gemengde groep krijg je er een heleboel oudere ‘broers en zussen’ bij die de handel en de wandel in de kleuterklas ‘voorleven’. De oudste kleuters tonen, zonder het te beseffen, hoe en waarmee er gespeeld kan worden, wat kan en wat niet. Ze zijn rolmodellen om het spel van de jongere kleuters te lanceren.
 • De kleuters zijn veel actiever met taal bezig door een meer verscheiden taalaanbod.
 • Er is altijd een aanbod dat bij hun niveau past, succeservaring gegarandeerd.
 • Zelfstandigheid van de kleuters groeit : ze leren van mekaar de structuren, afspraken, gewoontes, organisatie…
 • Het aanbod in de klas is rijker, meer gedifferentieerd, meer doordacht. Het is gericht op de groep, tegen het individualisme : een probleem wordt samen uitgewerkt, elkaar helpen, elkaar iets uitleggen, samen leren, solidariteit, wederzijds respect, het ervaren dat je samen iets kan…